Tuzun Kullanım Alanları

UNLU MAMÜLLER TUZU

Unun içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve gıda maddeleri ile ilgili tüzükte izin verilen diğer maddelerden bir veya birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğrularak tekniğine uygun bir biçimde işlenmesi, şekil verilmesi ve pişirilmesi sonucunda elde edilen bir unlu mamuldür. Farklı şekiller ve lezzetlerle satışa sunulur.

TEKSTİL TUZU

Genelde asit ve baz reaksiyonları sonucunda oluşan bileşiklere tuz adı verilmektedir.Tuzlar oldukça geniş kullanım alanına sahiptir.Tekstil terbiyesinin değişik işlemlerinde ve tekstil boyacılığında selüloz, protein ve sentetik esaslı liflerin değişik boyarmadde gruplarıyla boyanmasında önemli oranda tuz tüketilmektedir. Tekstil boyacılığında özellikle pamuklu kumaşların reaktif boyarmaddelerle boyanmasında flotteye çok fazla tuz ilave edilmektedir.

ARITMA TUZU

Bugün her sanayi tesisinde bulunan ve “Su Yumuşatma Cihazı” olarak adlandırdığımız cihazlar da birer “İyon Değiştirici”dir. Bu cihazlar içinde de İyon Değiştirici Reçine bulunur. Sofra Tuzu, yani “NaCl” ile Rejenere edilen bu reçineler su içinde bulunan ve sertlik tabir edilen Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını sudan alır,bunların yerine, suya NaCl tuzu içindeki Sodyum (Na) iyonunu verir. Sonuçta , sudaki sertlik alınmış olur,fakat suyun Sodyum içeriği artmış olur, yani su saflaşmaz, suyun mineral miktarı değişmez ve suyun iletkenliği de değişmez, hatta bir miktar artar. Dış görünüşü ile su yumuşatma cihazına benzeyen,fakat içinde başkaca reçineler bulunan, “Demineralize” veya “Deiyonize” cihazı olarak adlandırılan cihazlar ile suyun minerallerinden arındırılması mümkündür.

Bandırma Tuz © 2015 Tasarım ve Barındırma: Doruk Bilgi Teknolojileri.